Allergi – en av våra största folksjukdomar

Allergi – en av våra största folksjukdomar

Var femte svensk är idag drabbad av en allergi. Läs här om de vanligaste allergierna samt dess orsaker.

Vad beror allergi på?

En allergi uppkommer när kroppens egna immunförsvar överreagerar på ett visst ämne som det kommer i kontakt med, men som egentligen inte är farligt för kroppen. De ämnen som orsaker en allergi kallas för allergener, och är mer vanligt förekommande i till exempel vissa livsmedel. En allergi bryter ofta ut någon gång i skolåldern, man kan även uppstå tidigare eller senare. Även om det inte går att bota en allergi kan mediciner lindra symptomen och i vissa fall går det allergena ämnet att undvika, i andra fall kan det vara svårare.

Det går inte att veta om man kommer att få en allergi eller ej, och när man kommer att få den Man vet helt enkelt inte helt varför vissa personer får en allergi och andra inte. Ärftlighet är dock en faktor som påverkar om du får en allergi eller inte. Om ingen föräldrarna har en allergi är risken relativt liten för att barnet får en allergi, men den är inte 0. Risken för att ett barn får en allergi är som högst om båda föräldrarna har samma allergi, men den är inte 100%. 

Vilka olika slags allergier finns?

En allergi kan först och främst vara antingen perenn eller säsongsbunden. En perenn allergi ger besvär hela året medan en säsongsbunden allergi bara ger symptom under vissa tider på året. En typisk säsongsbunden allergi är pollenallergi, som bara ger symptom under vår och sommar då det finns pollen i luften. En typisk perenn allergi är pälsdjursallergi.

  • Pollenallergi: De vanligaste formerna av pollenallergi är björk- och gräspollenallergi. Denna allergi orsakar symptom såsom rinnsnuva, nysningar, täppt näsa, irritation och klåda i ögonen. Pollenallergi kan även leda till astmaliknande besvär såsom rethosta.
  • Pälsdjursallergi: den vanligaste formen av pälsdjursallergi är allergi mot katter, följt av allergi mot hundar.
  • Matallergi, vilket innebär överkänslighet mot vissa födoämnen. Denna allergi är särskilt vanlig hos barn. Vanliga symptom för denna typ av allergi är hudreaktioner såsom nässelutslag och eksem eller dålig mage, klåda i mun och hals med mera. I värsta fall kan denna allergi leda till anafylaktiskt chock: ett livshotande tillstånd med andnöd och blodtrycksfall.
  • Kontaktallergi: denna form av allergi innebär att man får symptom vid direktkontakt med det ämnet man är allergisk mot. Kontakten kan till exempel orsaka eksem.